Mina top 3 vinster med affärsutveckling

by | Jan 13, 2019 | Business Development

Det är enkelt att förstå att de som ser längst bör leda företag. Trots detta drivs så många företag kortsiktigt. De som ser långt och stort ser också vikten av att ständigt arbeta med utveckling i företaget. I denna snabba värld är det än viktigare att skapa enkla strukturer som gör att omställning går snabbt. Företag med starka värderingar, enkla strukturer och ständig utveckling på agendan är de som klarar omställningar både i form av utveckling och avveckling allra bäst. Här har ni mina top-3 vinster med afärsutveckling:

#1 Utveckling en pågående process

Affärsutveckling bör vara en pågående process i alla företag. Det är de medvetna företagen som kommer att vara de intressantaste arbetsplatserna i framtiden. I de medvetna företagen ställer man om snabbare vid förändrade förutsättningar. Nytänkande är eftertraktat och det uppstår endast om man skapar en miljö där utveckling är en naturlig del av företaget varje dag.

 #2 Outnyttjad potential

Företagen sitter på en enorm potential genom sina anställda men jag ser många företag där man utnyttjar en tredjedel eller mindre av den samlade resurs man har i företaget. Många vet inte ens vilka kunskaper och erfarenheter alla i teamet sitter på. Tänk när de övriga två tredjedelarna av potential utnyttjas i företaget vad som händer med resultaten både på individnivå och företagsnivå.

#3 Omedveten rädsla som navigation

Omedveten rädsla styr många företag idag. Där rädsla styr skapas mer och mer strukturer och processer som lamslår hela organisationen och tömmer den på energi. Där värderingar styr finns hög energi, kreativitet och hjärta som krävs för att göra bra resultat. Där värderingarna är starka är det lätt att ta beslut, det är lätt att skapa bra resultat eftersom alla har en god guide i de starka värderingar företaget och personalen har. Varje person med starka värderingar har lättare att släppa in och fram andra, vara kärleksfull i teamet och se större perspektiv.

About the Author: Marie Vila – Business Consultant & Advisor

Marie has an extensive experience within international business development with over 25 years in Director and Board positions in a variety of listed, large, small companies as well as public sector organisations. Marie works as a consultant specialising on business development, as well as being an entrepreneur building companies in Sweden and Albania.

Powered by

+46 76 868 68 37 (Sweden)
+355 699 848 488 (Albania)

+46 76 868 68 37 (Sweden)
+355 699 848 488 (Albania)